Wykształcenie

2007-2008
Studia podyplomowe – Informatyka. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
1999-2004
Doktorat na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Tematyką doktoratu była komputerowa symulacja układów molekularnych.
1989-1995
Studia magisterskie. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność chemia teoretyczna i obliczeniowa.

Doświadczenie zawodowe

2008-2011
Wykładowca na Wydziale Informatyki Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Prowadzone zajęcia to m.in.
 • Podstawy programowania C/C++, PHP.
 • Podstawy obsługi baz danych (SQL, PostgreSQL).
 • Podstawy korzystania z systemu operacyjnego Linux.
 • Architektura komputerów
 • Sztuczna inteligencja
 • Środowisko programisty (cppunit, svn, make, gdb, gprof)
2009-2010
Dziekan Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.
2005-2006
Prowadzenie zajęć z informatyki w szkole podstawowej (praca dodatkowa). Zajęcia m.in. z podstaw programowania (Pascal, C++).
2004-2008
Wykładowca na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Prowadzone zajęcia to m.in.
 • Podstawy programowania Pascal, C/C++.
 • Podstawy obsługi baz danych (SQL, PostgreSQL).
 • Podstawy korzystania z systemu operacyjnego Linux.
 • Inżynieria oprogramowania (OOD/OOP, UML).
 • Programowanie klastrowe (C++/MPI).
VI-XII 2003
Post-doc w Instytucie Maxa-Plancka w Getyndze (Niemcy). W zakresie moich obowiązków było m.in. rozwijanie istniejących aplikacji naukowych (Fortran, platforma: Linux) oraz tworzenie nowych narzędzi (C/C++).
1999-2003
Studia doktoranckie na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W ramach pracy doktorskiej m.in. rozwijałem aplikację do obliczeń naukowych (Fortran/C/C++, platforma: klaster komputerów Linux/Unix).
Wiosna 1998
Pobyt na Uniwersytecie Hebrajskim (Jerozolima, Izrael). Praca w Instytucie Dynamiki Molekularnej im. Fritza Habera.W zakresie moich obowiązków było rozwijanie aplikacji do obliczeń naukowych (Fortran) oraz tworzenie dodatkowych programów narzędziowych (Fortran/C/C++).
1995-1999
Praca w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Badania w ramach międzynarodowego programu COST (COST D3/007/94) oraz administrowanie komputerami grupy badawczej (PC – Linux/Windows, SGI – Unix).
1995-1996
Prowadzenie zajęć z informatyki w szkole podstawowej (praca dodatkowa)
1987-1997
Prowadzenie zajęć komputerowych dla dzieci i młodzieży. Kursy komputerowe dla dorosłych. Dom Kultury „Kamionek”, Warszawa. Dodatkowo – konsultacje w związku z obsługą IT pracowników domu kultury.

Umiejętności zawodowe


Copyright 2013 by Jan Kazimirski