Zainteresowania naukowe

Problem minimum globalnego

Celem globalnej minimalizacji jest znalezienie najniższej wartości funkcji (globalnego minimum) w obecności wielu innych minimów lokalnych. Podobny problem polegający na znalezieniu wartości najwyższej (maksimum globalne) może być łatwo przekształcony w minimalizację. Problemy tego typu generalnie określane są jako Problemy Optymalizacji Globalnej (ang. Global Optimization Problems - GOP). Możemy je znaleźć w wielu dziedzinach nauki i inżynierii. Przykłady zastosowania GOP obejmują chemię i fizykę obliczeniową, biologię molekularną, projektowanie leków, planowanie struktur sieci komputerowych i przesyłowych, logistykę, a także zagadnienia z ekonomii i finansów. (więcej).

Mechanika i dynamika molekularna

Modelowanie zjawisk naturalnych. Symulacje na dużą skalę

Obliczenia rozproszone i równoległe - MPI, GPU


Copyright 2013 by Jan Kazimirski