Programowanie współbieżne i rozproszone (Wykład 30h)

Opis

Celem zajęć jest przedstawienie różnorodnych technik programowania systemów rozproszonych.

Zawartość

Moduł 1 (wykład 1)
Klasyfikacja systemów rozproszonych. Sposoby realizacji obliczeń równoległych - programy wielowątkowe, systemy wieloprocesorowe, klastry komputerowe, aplikacje sieciowe.
Moduł 2 (wykłady 2,3)
Podstawy programowania klastrowego z wykorzystaniem biblioteki MPI. Podstawowe funkcje MPI. Przykład aplikacji wykorzystującej bibliotekę MPI. Wpływ typu problemu na wydajność.
Moduł 3 (wykłady 4,5)
Obliczenia wykorzystujące karty graficzne (GPU). Podstawy programowania z wykorzystaniem bibliotek CUDA i Thrust. Przykład aplikacji wykorzystującej GPU. Porównianie wydajności obliczeń na GPU i CPU.
Moduł 4 (wykład 6)
Programowanie wielowątkowe z wykorzystaniem POSIX threads. Przykład aplikacji
Moduł 5 (wykład 7)
Programowanie usług web (web services) z wykorzystaniem protokołu SOAP. Przykład aplikacji.

Materiały


Copyright 2013 by Jan Kazimirski